-25% antrai prekei. Pasinaudok kodu: LELOSI25

BENDROSIOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Bendrosios veiklos sąlygos

Bendrosios www.lelosi.lt sąlygos yra pagrįstos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (ZVPot-1) nuostatomis ir Prekybos ir pramonės rūmų rekomendacijomis bei tarptautiniais elektroninės prekybos kodeksais.

Interneto svetainės teikėjas yra UVECTO, finančne, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Kamnik (toliau – „Teikėjas“).

Pardavimo sąlygose nustatytos pirkėjų ir interneto svetainės www.lelosi.lt lankytojų (toliau – Vartotojas) teisės ir pareigos užsakant www.lelosi.lt esančias prekes, taip pat verslo santykiai tarp Teikėjo ir Vartotojo.
Visas svetainės turinys, nepriklausomai nuo formato (tekstas, vaizdai, filmai, garsai ir kt.), yra saugomas autorių teisių. Svetainės turinys negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais, išskyrus svetainės peržiūrą, pirkimą ir bendravimą su Vartotoju, nebent Teikėjas iš anksto aiškiai leistų raštu. Netinkamo ar neteisėto individualaus turinio naudojimo atveju Teikėjas gins savo interesus teisinėmis priemonėmis.
Prisijungdamas prie www.lelosi.lt paslaugų, Vartotojas sutinka ir sutinka su visomis šių Bendrųjų sąlygų nuostatomis. Jei nesutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, raginame nedelsiant nutraukti prieigą prie svetainės.

Šių Bendrųjų sąlygų nuostatos, kuriose vartojamas terminas „vartotojas“, taikomos tik tiems Vartotojams, kurie taip pat yra vartotojai, kaip apibrėžta galiojančiuose vartotojų apsaugos įstatymuose.


Intelektinės nuosavybės teisės

„LELOSI“ prekės ženklas yra registruotas prekių ženklas, priklausantis Teikėjui. Teikėjas turi išimtinę teisę naudoti prekių ženklą „LELOSI“ ir bet kokius kitus Svetainėje esančius prekių ženklus. Svetainėje esantis turinys – nesvarbu, kokia jo forma – yra saugomas autorių teisių. Bet koks svetainės turinio ar jo dalies kopijavimas, atgaminimas ar kitoks naudojimas yra draudžiamas. Piktnaudžiavimo prekių ženklais ar autorių teisėmis atveju Naudotojui gresia baudžiamoji ir materialinė atsakomybė.


Internetinė parduotuvė

Vartotojas gali pirkti per Svetainę, kurią galima pasiekti per nuorodą www.lelosi.lt.
Šios Bendrosios sąlygos yra neatsiejama sutartinių santykių tarp Teikėjo ir Vartotojo dalis ir kartu su užsakymu sudaro Pirkimo sutarties dalį. Pirkimo atveju šios Bendrosios sąlygos tampa neatsiejama Naudotojo ir Teikėjo sutarties dalimi.
Vartotojas, registruodamasis Svetainėje arba pateikdamas užsakymą per Internetinę parduotuvę, patvirtina, kad supranta ir sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Vartotojas, norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje, neprivalo registruotis, tačiau turi sutikti su Bendrosiomis sąlygomis.
Teikėjas deda visas pastangas, kad būtų pateikta tiksli informacija, kurią galima rasti Internetinėje parduotuvėje (prekių aprašymai, nuotraukos, aprašymai ir kt.), tačiau sutinkame, kad atskirais atvejais gali atsirasti klaidų, kurias Teikėjas ištaisys nedelsdamas. kaip įmanoma. Svetainėje pateikiame faktines konkretaus produkto atsargas. Jei vieno ar daugiau dydžių tam tikros prekės šiuo metu nėra sandėlyje, tas dydis perbraukiamas. Kai dydis vėl bus pasiekiamas, dydžio etiketė vėl bus matoma.


Kainos ir mokesčiai

Visos kainos nurodytos EUR ir su pridėtinės vertės mokesčiu (21% PVM). Į kainas neįeina pristatymas ir pašto išlaidos. Jie nurodomi galutinėje užsakymo vertėje prieš patvirtinant užsakymą elektroniniu būdu.

Parduotuvė siūlo šiuos mokėjimo būdus:

  • mokėti pristatymo metu,
  • kreditine kortele,
  • su dovanų kortele iš Uvecto d.o.o.

Mokėjimas per mūsų mokėjimo sistemą yra saugus, nes atitinka saugumo standartus su SSL sertifikatu.
Visi produktai yra originalūs.

Visi akcijos pasiūlymai galioja iki akcijos pabaigos arba kol baigsis prekių atsargos.

Pasikeitus kainoms ar prekių aprašymams, Pardavėjas informuos visus pirkėjus, kurie atlieka užsakymą.


Užsakymo atšaukimas

Vartotojas, pateikęs užsakymą, gaus užsakymo gavimą patvirtinantį el. laišką. Naudotojas turi teisę anuliuoti užsakymą, prieš gaudamas Teikėjo pranešimą el. paštu, kad siunta bus perduota į paštą. Vėliau užsakymo atšaukti negalima.

Sutartis ar užsakymas išsiunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį pirkėjas įvedė pateikdamas užsakymą.

Internetinė parduotuvė suteikia technines priemones klaidoms nustatyti ir ištaisyti prieš pateikiant užsakymą, įspėjant pirkėją, jei jis neužpildė visų privalomų laukelių. Prieš užbaigiant užsakymą, pirkėjas gali patikrinti ir redaguoti įvestus duomenis suvestinę. Įvedus neteisingą informaciją, pirkėjas gali ištaisyti krepšelyje esančias klaidas.

Jei norite atšaukti savo užsakymą prieš jo išsiuntimą, turite apie tai pranešti el. paštu info@lelosi.lt. Prašyme atšaukti turi būti nurodytas Vartotojo vardas ir pavardė bei užsakymo numeris.


Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas

Pagal ZVPot-1 nuostatas vartotojai gali atsisakyti sutarties per 14 dienų nepateikdami tokio sprendimo priežasties.

Jeigu vartotojas jau gavo prekes ir atsisako sutarties, vartotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie prekę gavimo, grąžina jas įmonei arba įmonės įgaliotam asmeniui priimti prekes. sutarties atsisakymas. Sutarties atsisakymo atveju Teikėjas privalo per 14 dienų nuo prekės gavimo grąžinti visus sutarties sudarymo (užsakymo pateikimo) metu vartotojui gautus ir apmokestintus mokėjimus. Gautų mokėjimų, kuriuos Teikėjas dėl šios priežasties privalo grąžinti, Teikėjas grynaisiais pinigais negrąžina.

Prekių grąžinimo ir sutarties atsisakymo atveju pagal ZVPot-1 nuostatas Vartotojas padengia tik prekių grąžinimo išlaidas.

Nepaisant ZVPot-1 nuostatos, kuri numato 14 dienų terminą sutarties atsisakymui ir prekių grąžinimui, UVECTO d.o.o. kadangi Teikėjas leidžia savo pirkėjams – vartotojams per 30 dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, nenurodant tokio sprendimo motyvavimo. Per šį laikotarpį pirkėjas privalo pranešti Teikėjui apie sutarties atsisakymą ir ketinimą grąžinti pinigus. PVartotojas yra fizinis asmuo, kuris įsigyja arba naudoja prekes ir paslaugas tikslais, nesusijusiais su jo profesine ar pelninga veikla. Todėl galimybė atsisakyti sutarties pagal ZVPot-1 netaikoma juridiniams asmenims.

Vartotojas atsako už sumažėjusią prekės vertę, jeigu vertė sumažėjo dėl elgesio, kuris nėra griežtai būtinas norint nustatyti prekės pobūdį, savybes ir veikimą.

Vartotojo atsakomybė už sumažėjusią prekės vertę gali būti iki visos įprastinės mažmeninės prekės kainos įsigijimo dieną vertės. Todėl, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą atsakomybę už sumažėjusią vertę, Teikėjas rekomenduoja vartotojui grąžinti prekes, dėl kurių jis atsisako sutarties, nesugadintas, nenaudotas, taip pat tokiu pat kiekiu, išskyrus atvejus, kai prekė yra sunaikinta, sugadinta, prarastas arba sumažėjęs kiekis be vartotojo kaltės. Teikėjui nustačius, kad grąžinama prekė yra sugadinta arba grąžinamas kiekis nesutampa, už prekės vertės sumažėjimą atsako vartotojas, jeigu vertės sumažėjimas atsirado dėl veiksmų, kurie nėra būtina siekiant nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą. Vartotojas atsako tik už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, kurie nėra griežtai būtini prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojui leidžiama apžiūrėti ir išbandyti gaminius tiek, kiek tai būtina norint nustatyti faktinę situaciją, t. y. apžiūrėti prekes labai atidžiai ir taip, kaip įprastai galėtų tai padaryti parduotuvėje. Teikėjas rekomenduoja vartotojui atidžiai atidaryti pakuotę, išlaikyti ją nepažeistą, o etiketes, priklijuotas prie prekės, tol, kol įsitikins, kad prekė yra tinkama. Kadangi tai yra drabužiai, Teikėjas siūlo vartotojui patikrinti tinkamą dydį, pasimatuodamas juos ant kitų drabužių, o ne ant plikos odos, o Teikėjas taip pat rekomenduoja vartotojui stebėti, ar nėra makiažo ir pudros pėdsakų.
Teikėjas negali atimti iš vartotojo teisės atsisakyti sutarties ir taip grąžinti pirkimo kainą, remdamasis vien prekės vertės sumažėjimu dėl vartotojo elgesio.

Dalinio atsiėmimo ir tik atskirų produktų grąžinimo atveju visos reklaminės nuolaidos, kurios buvo nustatytos kaip nuolaida atskirai prekei pirkinių krepšelyje (pvz., akcija 3 už 2, nuolaida trečiai prekei krepšelyje ir kt. .) atsižvelgiama grąžinant, perskirstant sukauptos nuolaidos sumą tolygiai visoms krepšelyje esančioms prekėms. Todėl vartotojas turi teisę į grąžinamos prekės vertės sumos grąžinimą, atsižvelgiant į taip apskaičiuotą nuolaidą visoms prekių krepšelyje esančioms prekėms.

Prašymus dėl papildomos informacijos galima siųsti adresu info@lelosi.lt arba žemiau nurodytu adresu.
Jei prekė netinka, atsiųskite ją žemiau nurodytu grąžinimo adresu. Prieš grąžindami prekę, užpildykite žemiau esančią formą, esančią grąžinimo puslapyje.

Sutarties atsisakymo atveju vartotojas yra atsakingas tik už prekių grąžinimo išlaidas, kurios apmokestinamos pagal pristatymo paslaugos kainoraštį ir priklauso nuo siuntos rūšies bei dydžio. Vartotojas negali reikalauti kompensuoti patirtų papildomų išlaidų, jei aiškiai pasirinko kitą siuntos rūšį, nei Pardavėjo pasiūlyta ekonomiškiausia standartinė siunta. Jei jau sumokėjote už užsakytas prekes, grąžinsime visus Jūsų atliktus mokėjimus už užsakymą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą – užpildytos formos – gavimo ir po grąžinamų prekių gavimo.

Jei vartotojas su prekėmis elgėsi ar apžiūrėjo taip, kad tai nėra būtina prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tai gali sumažinti jų vertę ir atitinkamai turėti įtakos grąžinamų pinigų dydžiui Jei grąžinsite prekę, grąžinsime pirkimo kainą į jūsų banko sąskaitą arba į sąskaitą, kurią naudojote pirkdami.

Jeigu prekė turi materialinį defektą, pirkėjas privalo per du mėnesius arba per kitą teisės aktuose nurodytą terminą pranešti Teikėjui apie defektą, detaliau apibūdindamas trūkumą ir suteikdamas Teikėjui galimybę prekę apžiūrėti.
Teikėjas neatsako už materialinius prekės trūkumus, kurie išryškėja praėjus dvejiems metams nuo prekės pristatymo.

Jei nurodėte neteisingą banko sąskaitą, mes apmokestinsime jus už papildomą darbo krūvį, skirtą išspręsti bylą su banku ir neteisingu gavėju, kiekvieną kartą faktiškai patirtų išlaidų tarifu.

Grąžinant prekes, apmokėtas kreditine kortele, grąžiname grąžinamos prekės pirkimo kainą į kredito kortelę. Grąžinant prekes, apmokėtas grynaisiais pristatymo metu arba banko pavedimu, grąžinsime pirkimo kainą į jūsų banko sąskaitą.

Klientas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir besąlygiškai sutinka su jomis visiškai. Tai yra įsipareigojimas priimti ir sumokėti užsakytą paketą. Pirkėjui nepriėmus pakuotės, mūsų įmonei, kaip Teikėjui, pirkėjas sukelia nereikalingų išlaidų (pakavimas – pakavimas, siuntimas – pašto išlaidos, darbo laikas), už kurias mūsų įmonė, kaip Teikėjas, gali imti mokestį iš pirkėjo ar kliento. už patirtas nereikalingas išlaidas. Žinoma, mes darome viską, kad rastume draugišką sprendimą.
Teikėjo orientacinės išlaidos yra:

  • pirma darbo valanda: 12,00 €,
  • 2 kartus didesnės už faktines siuntos pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pristatymo paslaugos rūšies (DPD, GLS, kita pristatymo paslauga) ir gali skirtis viena nuo kitos (šias išlaidas taip pat kompensuojame grąžinant siuntą),
  • pakuotė 1,00 €.

Bet kokių pretenzijų sprendimas:

Pirkėjas skundą gali pateikti el. paštu info@lelosi.lt . Skundų pateikimo procedūra yra konfidenciali.

Atsiradus neatitikimams, mes nagrinėsime visas jūsų pretenzijas pagal ZVPot-1 nuostatas. Jei nustatysite galimą neatitikimą, mes išspręsime jūsų pretenziją per protingą laikotarpį nuo to momento, kai pranešate mums apie galimą neatitikimą, kurį stengsimės išlaikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Teikėjas per penkias darbo dienas patvirtins skundo gavimą ir per kitas aštuonias darbo dienas informuos Pirkėją apie procedūros eigą. Teikėjas dės visas pastangas, kad ginčai būtų išspręsti draugiškai. Jei ginčo taikiai išspręsti nepavyksta, Liublianos teismas turi jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus tarp Teikėjo ir pirkėjo.

Įsipareigojimų kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų atitinkamų Slovėnijos Respublikos teisės aktų nuostatos taikomos mutatis mutandis visiems santykiams, teisėms ir pareigoms, kurių nereglamentuoja šios Bendrosios sąlygos.

Registruota buveinė:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenia

Siuntos grąžinimo įmonės adresas:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenia


Garantija

Teikėjas nesuteikia jokių papildomų garantijų dėl sklandaus savo gaminių veikimo. Jei prekei suteikiama garantija, ji galioja tik tuo metu galiojusiame Vartotojų teisių gynimo įstatyme numatyta garantija, jeigu garantijos dokumentuose nenustatyta kitaip.

Apriboti prieigą prie internetinės parduotuvės arba naudojimosi konkrečiomis paslaugomis.

Tuo atveju, kai Teikėjas nustato, kad Vartotojas piktnaudžiauja Teikėjo siūlomomis paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant: kelių siuntų užsakymas internetu ir tik vienos siuntos atsiėmimas, Vartotojas pakartotinai neatsiimant siuntos, Vartotojas pakartotinai užsisakantis prekes iš eilės ir vėliau jas grąžindamas be tinkamo argumentavimo ir pan.), Teikėjas pasilieka teisę apriboti arba neleisti tokiam Vartotojui naudotis paslaugomis.

Bendras prekių, kurias Vartotojas gali įsigyti Internetinėje parduotuvėje, skaičius ribojamas iki 30. Dėl didesnių užsakymų kreipkitės į mūsų palaikymo komandą


Atsakomybės pašalinimas

Teikėjas deda visas pastangas, kad užtikrintų Svetainėje skelbiamo turinio tikslumą ir teisingumą, kartu sutinka, kad kai kuriais atvejais atskiruose įrašuose gali būti klaidų.
Vartotojas, prieš įeidamas į internetinę parduotuvę, privalo užtikrinti, kad jo techninė ir programinė įranga būtų tinkamai apsaugota.
Teikėjas pasilieka teisę išjungti arba neleisti prieigą prie Svetainės dėl techninių ar kitų problemų ir priežiūros, įskaitant išjungimą ar trukdymą naudotis Internetine parduotuve. Teikėjas neprivalo kompensuoti Vartotojo nuostolių, žalos ar išlaidų, kurias Vartotojas patyrė dėl Internetinės parduotuvės nutraukimo.


Reglamentuojantys teisės aktai

Slovėnijos įstatymai reglamentuoja šias sąlygas. Kompetentingas teismas ginčų, kylančių dėl šio susitarimo, atveju yra Slovėnijos teismai. Teikėjas nepripažįsta nė vieno neteisminio vartojimo ginčų sprendimo teikėjo pagal įstatymą kompetentingu spręsti vartotojo iškeltą vartojimo ginčą pagal Vartotojų ginčų sprendimo ne teisme įstatymą. Bet kurios bendrosios sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančių kitų sąlygų. Pagal ZISRPS pirkėjas gali inicijuoti neteisminę vartotojų ginčų sprendimo procedūrą per Europos internetinę ginčų sprendimo platformą (ODR), kurią galima pasiekti adresu http://ec.europa.eu/odr.

Bendrosios sąlygos įsigalioja: 21. 8. 2023

In Kamnik, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.